Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/474

Datum: 
29. Březen 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/474, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci a používání semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a ekologických semenáčků a jiného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin.

                  Akreditační značka I 4077