Ceník služeb společnosti KEZ o.p.s. pro rok 2023

Datum: 
7. Listopad 2022

Správní rada KEZ o.p.s. na svém jednání schválila znění ceníků za poskytované služby pro rok 2023 - viz. přílohy:

Přílohy:

                  Akreditační značka I 4077