PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/121

Datum: 
21. Leden 2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, 

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy.

 

                  Akreditační značka I 4077