NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/207

Datum: 
14. Únor 2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/207 ze dne 24. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce

 

                  Akreditační značka I 4077