Povinná odborná školení pro příjemce dotací EZ

Datum: 
20. Listopad 2023

Novou podmínkou, kterou musejí příjemci dotace v rámci opatření splnit, je účast na odborném školení za účelem rozšíření odborných znalostí o systému EZ. Absolvovat školení je nutné 1 x za závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Školení zajišťuje ÚKZÚZ, který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.

https://bioinstitut.cz/cz/odborna-skoleni-pro-prijemce-dotaci-ez

 

 

                  Akreditační značka I 4077