Důležité upozornění pro výrobce biopotravin

Datum: 
5. Březen 2009

Důležité upozornění pro výrobce biopotravin

Základní povinností výrobců biopotravin je uvádět na etikách certifikovaných biovýrobků správné informace nejen o složení, ale také o ekologickém původu zemědělských složek. Tato povinnost je zakotvena v článku 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 834/2007. V praxi se na etiketě uvádí slovo BIO nebo EKO u každé ekologické suroviny obsažené v receptuře biopotravin nebo jsou ekologické suroviny označeny např. * a následně je uvedeno vysvětlení (* suroviny pocházejí z ekologického zemědělství).

                  Akreditační značka I 4077