Informace pro chovatele

Datum: 
8. Červen 2009

Pro výživu býložravců v ekologickém zemědělství lze použít minerální krmiva, premixy nebo rostlinné výtažky, které obsahují složku zemědělského původu uvedenou v příloze č. V. nařízení Komise (ES) č. 889/2008 za předpokladu nepřekročení 1% podílu konvenčních krmiv zemědělského původu v celkové roční krmné dávce na ekofarmě. Toto ustanovení je platné od 29.5.2009 na základě stanoviska k používání některých druhů krmných surovin v ekologickém zemědělství vydané MZe č.j. 18330/09-18120.

                  Akreditační značka I 4077