SDĚLENÍ MZe: Značení vína

Datum: 
22. Červen 2010

Dobrý den,

ve středu 16.6.2010 oznámil komisař pro zemědělství Dacian Ciolos (viz přiložená zpráva), že evropská Komise stahuje návrh Nařízení, kterým se doplňuje nařízení 834/2007 o pravidla pro sklepní zpracování biovína.
 
Ke stažení návrhu došlo po téměř dvou letech práce Stálého výboru pro ekologické zemědělství (SCOF), zejména proto, že nebyl nalezen kompromis týkající se snížení obsahu SO2 ve víně. Přestože členské státy se v dubnu dokázaly shodnout na kompromisu (snížení o 30mg oproti limitům SOT), Komise tento kompromis ignorovala, neboť se snažila prosadit mnohem razantnější snížení.
 
V současné situaci tedy není platná legislativa pro enologické postupy při výrobě biovína, a Komise se k tomuto návrhu dle svých slov vrátí přibližně za 3 roky.
 
Do té doby, dle vyjádření právního servisu Komise, není možné žádné v EU vyrobené víno označit jako biovíno (eko, organic), a na etiketu umístit EU biologo, protože to je umožněno pouze výrobkům definovaným v Nařízení 834/2007 a 889/2008. Víno je možné nadále označovat pouze jako „víno vyrobeno z ekologicky pěstovaných hroznů). Případné použití biozebry prověříme a budeme Vás v krátké době informovat.
 
Proto žádáme zejména kontrolní organizace EZ, aby dodržování tohoto výkladu legislativy kontrolovaly jak u tuzemských výrobců vín, tak i u importů. Dle včerejšího vyjádření se Komise na tyto kontroly zaměří a nebude výskyt klamavého značení biovín tolerovat.
 
Dále prosím zástupce svazů, které biovinaře sdružují, aby svým členům tuto informaci neprodleně předali, aby se zamezilo případným finančním ztrátám způsobeným tiskem „špatných“ etiket.
 
V případě dalších dotazů se na mě prosím obraťte.
S pozdravem,
 
 
Ing. Jan Gallas
vedoucí oddělení ekologického zemědělství
-------------------------------------------------------------
Odbor environmentální a ekologického zemědělství 
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, Praha
-------------------------------------------------------------
Head of Unit of Organic Farming
Department of Environment and Organic Farming
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Tesnov 17, Prague
-------------------------------------------------------------
tel: +420 - 221 81 2233
mob: +420 - 724 335 044
Přílohy: 

                  Akreditační značka I 4077