Seznam hybridů brojlerových kuřat s pomalým růstem

Datum: 
30. Červenec 2010

Na základě požadavku vycházejícího z článku 12, bod 5 nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologickém zemědělství dochází k aktualizaci seznamu hybridů brojlerových kuřat s pomalým růstem vhodných do podmínek ekologického zemědělství.

šlechtitelská
firma HUBBARD
Název hybrida doporučená délka výkrmu
dny

ŽH: živá
hmotnost (kg)

FCR: spotřeba krmiva
(kg/kg živé hmotnosti)
JA 757 63 2,508 2,31

 Celý aktualizovaný seznam viz. příloha

 

Přílohy: 

                  Akreditační značka I 4077