Parametry loga EU

1. Logo EU pro ekologickou produkci odpovídá níže uvedeném vzoru:

2. Referenční barvou v Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % kyan + 100 % žlutá], pokud je použit čtyřbarevný soutisk.

3. Černobílé logo EU pro ekologickou produkci se může použít v následující podobě použe v případě, že není praktické použití barevné verze: 

4. Pokud je barva podkladu obalu nebo etikety tmavá, mohou být symboly použity v negativním formátu za použití barvy podkladu obalu nebo etikety.  

5. Pokud se symbol v barevném provedení používá na barevném podkladu, na kterém je symbol špatně viditelný, je možné ohraničit symbol vnější linií, která zlepší kontrast s barvami podkladu.

6. V určitých specifických situacích, kdy jsou údaje na obalu jednobarevné, m§že být logo EU pro ekologickou produkci uvedeno ve stejné barvě.

7. Minimální výška loga EU pro ekkologickou produkci je 9 mm a minimální šířka je 13,5 mm; poměr výšky a šířky musí být vždy 1 : 1,5. U velmi malých obalů může být minimální velikost ve výjimečných případech změnšena na výšku 6 mm. 

8. Logo EU pro ekologickou produkci může být spojováno s grafickými nebo textovými prvky odkazujícími na ekologické zemědělství pod podmínkou, že se nezmění charakter loga EU ani údaje uvedené v článku 58. Pokud bude logo EU odkazující na ekologickou produkci spojeno s logy členských států nebo soukromými logy v zelené barvě odlišné od raferenční barvy uvedené v bodě 2, může být logo EU použito v uvedené nereferenční barvě. 

 ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077