Odkazy

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Oddělení laboratoří
Hroznová 2, 656 06 Brno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
Odbor laboratoří, certifikace a státního zkušebnictví
Květná 15, 603 00 Brno

Státní veterinární správa
Slezká 100/7, Praha 2 - 120 56

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00

VŠCHT Praha
Ústav chemie a analýzy potravin
Technická 3, 166 28 Praha 6

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV, v.v.i.)
Praha Uhřiněves

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV,v.v.i.)
Praha Ruzyně
 

Unie kosmetiček
Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa

 

 

Mezinárodní centrum pro ekologické zemědělství
Střední a Východní Evropa

Arndtstraße 11
D - 01099 Dresden

   Agroakademie MUDr. Kampelíka
   Nová Ves na Popelkou 57
 

 

Český výrobek s.r.o. - aktivně podporuje české výrobce a české výrobky
U hřbitova č. 9, Prostějov - Držovice

Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Rytířská 10, 111 11 Praha 1

Zahraniční kontrolní organizace

Naturalis SK 02
Kontrolní a certifikační organizace pověřená UKZUP pro provádění kontroly a certifikace na Slovensku.

                  Akreditační značka I 4077