Platná legislativa od roku 2022

 

♦    NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické    produkci a označování ekologickýh produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 - soubor ke stažení
(, vel. 1.9 MB)

♦    NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění  příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů - soubor ke stažení (, vel. 516 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá pravidla k naří- zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro úče- ly přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat - soubor ke stažení (, vel. 754 kB)

♦     NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci - soubor ke stažení (, vel. 438 kB)

♦     NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1697 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání - soubor ke stažení (, vel. 387 kB)

♦     NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět - soubor ke stažení (, vel. 916 kB)

                  Akreditační značka I 4077