Platná legislativa od roku 2022

 

♦    NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické    produkci a označování ekologickýh produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 - soubor ke stažení
(, vel. 1.9 MB)

♦    NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění  příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů - soubor ke stažení (, vel. 516 kB)

♦    PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá pravidla k naří- zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro úče- ly přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat - soubor ke stažení (, vel. 754 kB)

 

                  Akreditační značka I 4077