Podnikatelé v EZ

Všichni zemědělci, výrobci a distributoři biopotravin, dovozci ze třetích zemí, výrobci krmiv a rozmnožovacího materiálu v systému ekologického zemědělství jsou povinni řídit se požadavky požadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
 

Předpisy EZ

Ekologičtí zemědělci

Zpracovatelé a distributoři

 

                  Akreditační značka I 4077