Postup při registraci

 

Podmínky registrace výrobců a distributorů biopotravin / bioproduktů

V ČR jsou zákon č. 242/2000 a nařízení (EU) 2018/848 platnými právními předpisy pro ekologické zemědělství (EZ). Český zákon ukládá za povinnost osobám, které hodlají podnikat v EZ se registrovat u Ministerstva zemědělství ČR (MZe).

Proto, aby byla registrace úspěšná, je nezbytné nejprve kontaktovat KEZ o.p.s.a zaslat "Žádost o zařazení provozovny do certifikačního a kontrolního systému KEZ o.p.s." a dva výtisky vyplněné a podepsané "Smlouvy o kontrole a certifikaci". Poté je provedena vstupní kontrola, která prověří připravenost výrobce/distributora k výrobě či distribuci biopotravin nebo bioproduktů. Inspektor Vám v předstihu oznámí termín kontroly oznamovacím dopisem s vypsanými požadavky, které bude při vstupní inspekci prověřovat, mimo jiné i zpracovaný "Popis provozovny a vlastní kontrolní a bezpečnostní opatření" a složení výrobků, které budete chtít certifikovat - připravte si proto vyplněnou "Žádost o certifikaci ekologického produktu - biopotraviny".

Po provedené vstupní kontrole podnikatel podá žádost o registraci na MZe, jejíž nedílnou součástí je hodnocení vstupní inspekce zasílané na MZe kontrolní organizací KEZ o.p.s. Žádost o registraci na MZe nepodléhá správnímu poplatku.

Vzhledem k tomu, že u výroby biopotravin/bioproduktů a distribuce není přechodné období, může KEZ o.p.s. provést bezprostředně po registraci výrobce/distributora na MZe certifikaci podle požadavků klienta.

♦   Žádost o zařazení provozovny do certifikačního a kontrolního systému KEZ - soubor ke stažení ()

♦   Smlouvu o kontrole a certifikaci naleznete: soubor ke stažení ()

♦   Ceník služeb KEZ o.p.s. pro rok 2024 - soubor ke stažení ()

♦   Žádost o registraci na MZe - odkaz na stránky MZe zde

 

 

 ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077