Přípravky na ochranu rostlin

DE

Seznam přípravků na ochranu rostlin, které lze použít v ekologickém zemědělství (stav k 1.1.2016) - soubor ke stažení (, velikost 165 kB) - byl vytvořen na základě Registru přípravků na ochranu rostlin publikovaném na webových stránkách eagri . Zde také najdete další informace k jednotlivým přípravkům. PŘED JEJICH POUŽITÍM NA www.eagri.cz URČITĚ OVĚŘTE AKTUÁLNÍ PLATNOST REGISTRACE PŘÍPRAVKU!

V případě aplikace je třeba jejich použití zaznamenat do evidence POR - formulář ke stažení, velikost 43 kB)

 

    ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077