Smlouva o inspekci a certifikaci

Jak uzavřít smlouvu o inspekci a certifikaci s KEZ o.p.s.?

Smlouvu Vám zasíláme ve dvou výtiscích (nebo v elektronické podobě) a podáváme následující vysvětlení:

  1. Vyplňte údaje na všech zaslaných vyhotoveních a vše nám obratem zašlete zpět. Po našem potvrzení Vám bude jeden výtisk vrácen.
  2. Smlouvu o kontrole vyplňte na přední straně. Zejména uveďte přesně Vaše jméno a příjmení, respektive název firmy tak, jak je vedena ve výpisu z některé úřední evidence. Podepište vlastnoručně smlouvu na zadní straně s uvedením data. Smlouvu může podepisovat oprávněná osoba, zpravidla vlastní podnikatel jako fyzická osoba a statutární zástupce u společností.

Vyplněnou smlouvu společně s žádostí o zařazení farmy/provozovny do kontrolního a certifikačního systému zašlete na KEZ o.p.s. tak, aby mohla být naplánována vstupní kontrola nezbytná pro následnou registraci na MZe ČR.
 

Smlouva o inspekci a certifikaci je k dispozici ke stažení  ZDE ()

Co potřebujete ke změně kontrolní organizace?

Do 30.9. stávajícího roku máte možnost podat výpověď příslušné organizaci  nebo vyplňte a potvrďte Plnou moc (ZDE)  a výpověď provedeme za Vás. Dále vyplňte a potvrďte Smlouvu o inspekci a certifikaci (ZDE) ve 2 vyhotoveních. Poté obojí zašlete na adresu: KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim.

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo potřeby konzultace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel. čísle 469 625 026 klapka 29 (Ing. Kamil Pecka) nebo zašlete email na adresu certifikace(et)kez.cz.

Úspěšnou spolupráci Vám přejí zaměstnanci KEZ o.p.s.

Abyste se stali našimi klienty od 1.1. následujícícho roku, je třeba zaslat podklady ke změně organizace tak, abychom je obdrželi nejpozději do 20.9. 

                  Akreditační značka I 4077