Vyhledávání

Přehled klientů KEZ o.p.s. registrovaných podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění a jim vydaných certifikátů je dostupný v REP – Registr ekologických podnikatelů – vedeném a spravovaném MZe ČR.

Certifikát ekologického hospodářského subjektu je podle evropské ekologické legislativy platné od 1. ledna 2023 dostupný v evropském systému TRACES. Zde lze dohledat všechny certifikáty vydané kontrolními organizacemi v EU.

Klienti KEZ o.p.s., kteří dle privátních programů KEZ doporučuje pro EZ, Biokosmetika, Stravování vyrábí certifikované produkty, budou k dispozici po Vámi podané žádosti na e-mailové adrese: certifikace(et)kez.cz.

                  Akreditační značka I 4077