Vyhledávání

Klienti KEZ o.p.s., kteří vyrábí bioprodukty, biopotraviny, krmiva, osiva, včelaři, chovatelé ryb, pěstitelé hub, volný sběr a obchodníci, dovozci a vývozci dle platné evropské a české legislativy pro ekologické zemědělství jsou evidováni v REP – Registr ekologických podnikatelů – vedeném a spravovaném MZe ČR.

Klienti KEZ o.p.s., kteří dle privátních programů KEZ doporučuje pro EZ,  Biokosmetika, Stravování a Zájmové chovy vyrábí certifikované produkty, budou k dispozici po Vámi podané žádosti na e-mailové adrese: certifikace(et)kez.cz.

                  Akreditační značka I 4077