Vyhledávání

Přehled klientů KEZ o.p.s. registrovaných podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění a jim vydaných certifikátů je dostupný v REP – Registr ekologických podnikatelů – vedeném a spravovaném MZe ČR.

Certifikát ekologického hospodářského subjektu je podle evropské ekologické legislativy platné od 1. ledna 2023 dostupný v evropském systému TRACES. Zde lze dohledat všechny certifikáty vydané kontrolními organizacemi v EU.

 

                  Akreditační značka I 4077