Žádost o udělení výjimky

Výjimka dle Metodického pokynu č. 5/12 - Udělování výjimek

- Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekolog. zemědělství členským státem - soubor ke stažení (, 142 kB).
Tato výjimka je zpoplatněna, správní poplatek ve výši 1000,- Kč se hradí kolkovou známkou a lepí se na formulář žádosti.

Po vyplnění zašlete na adresu:
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Charvát, tel.: 221 812 743

 

ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077