Žádost o udělení výjimky

Výjimka na použití konvenčních složek biopotravin - odkaz na stránky MZe zde

 

Po vyplnění zašlete na adresu:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Makovský, Ph.D., tel.: 221 812 523

 

ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077