Zařazení farmy do EZ

V ČR jsou zákon č. 242/2000 Sb. a nařízení (EU) 2018/848 platnými právními předpisy pro ekologické zemědělství (EZ). Český zákon ukládá za povinnost osobám, které chtějí podnikat v EZ se registrovat u Ministerstva zemědělství ČR (MZe).

Proto, aby byla registrace úspěšná je nezbytné nejprve kontaktovat KEZ o.p.s. a zaslat vyplněnou "Žádost o zařazení do certifikačního a kontrolního systlému KEZ o.p.s." a dva výtisky vyplněné a podepsané "Smlouvy o kontrole a certifikaci" (obojí najdete ke stažení níže).
Poté je provedena vstupní kontrola, která prověří připravenost podniku na ekologický způsob hospodaření. Inspektor Vám v předstihu oznámí termín kontroly oznamovacím dopisem s vypsanými požadavky, které bude při vstupní inspekci prověřovat, mimo jiné i zpracovaný "Popis ekofarmy"

Po provedené vstupní kontrole podnikatel podá žádost o registraci na MZe, ke které přiloží osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Vyhodnocení vstupní inspekce zasílá na MZe kontrolní organizace KEZ o.p.s. Žádost o registraci nepodléhá správnímu poplatku.

K datu doručení žádosti o registraci MZe Vám začíná běžet přechodné období. K tomuto datu provede KEZ o.p.s. odsouhlasení přihlašovaných půdních bloků (audit) evidovaných v LPIS, které je nezbytné pro možnost získání dotací MZe.

♦   Žádost o zařazení do certifikačního a kontrolního systému KEZ o.p.s. - soubor ke stažení ()

♦   Smlouva o kontrole a certifikaci - soubor ke stažení ()

♦   Ceník služeb KEZ o.p.s. pro rok 2024 - soubor ke stažení ()

♦   Žádost o registraci na MZe - odkaz na stránky MZe zde

 

    ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077